baner baner
baner
szukaj baner
struktura
Aktualności
struktura
Włodawa, dn. 2014-08-28
OBÓZ LETNI - ZAKOPANE - WADOWICE - ZATOR - KRAKÓW
Włodawa, dn. 2014-08-24
Koncert Trio Lublin Baroque

Trio Lublin Baroque powstało w 1994 r. Jest unikalną na terenie Lublina formacją wykonującą muzykę XVII i XVIII wieku. Już inauguracyjny koncert zespołu, prezentujący kompozycje M. Marais i J. B. de Boismortier, odsłonił przed słuchaczami fascynujący świat utworów dotychczas w Lublinie nie wykonywanych. Skupienie uwagi na muzyce europejskiego baroku i wczesnego klasycyzmu, jej stylowej różnorodności i rozmaitych praktykach wykonawczych, pozwoliło zespołowi uczestniczyć w cyklu "Le Concert des Nations", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua. Od 1995 r. Trio bierze udział w kolejnych festiwalach "Lublin - Muzyka, Zabytki, Plastyka" i "Tempus Paschale", a także uczestniczy w koncertach, organizowanych przez Filharmonię Lubelską. Zespół zaprezentował dwa programy monograficzne, związane z rocznicami urodzin J.S. Bacha i J.J. Quantza oraz koncert "Pod jedną koroną" z okazji 300 rocznicy unii polsko-saskiej. Trio często bierze udział w galowych koncertach okolicznościowych, organizowanych przez Kościół, władze samorządowe oraz instytucje w zabytkach Lublina i regionu.

Trio Lublin Baroque występuje w składzie: Lech Szost (flet), Maria Błaszczak-Szost (wiolonczela) i Jolanta Skorek-Münch (szpinet barokowy według J.H. Silbermanna, ca. 1767). W poszczególnych koncertach zespołu, w przypadku powiększenia składu, występowali także inni muzycy lubelskiej filharmonii. Warto podkreślić, że Maria Błaszczak-Szost jest od dwudziestu pięciu lat koncertmistrzem wiolonczel Filharmonii Lubelskiej, a Lech Szost należy do czołówki polskich flecistów. Oboje łączą grę w Lublin Baroque z pracą w orkiestrze Filharmonii. Także Jolanta Skorek-Műnch prowadzi aktywną działalność koncertową, pracując jednocześnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i UMCS.

Zapis audio koncertu

Włodawa, dn. 2014-08-18
Koncert organowy - Prof. AM dr hab. Władysław Szymański

W latach 1975-78 studiował muzykologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w latach 1978-83 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz na Wydziale Teorii Muzyki. W tej samej uczelni ukończył także Podyplomowe Studium da kapelmistrzów orkiestr dętych. Doskonalił się na mistrzowskich kursach gry organowej u prof. F. Peetersa w Belgii i prof. L. Rooga w Austrii. Od 1985 roku wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach. W 2001 roku w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił z wyróżnieniem pracę doktorską o konstrukcji zabytkowych organów Górnego Śląska.

Jako koncertujący organista występował poza Polską w Austrii, Czechach, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczach, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech. Nagrywał dla radia i telewizji. Nagrał dwie płyty CD na zabytkowych, XIX wiecznych organach bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. W 2003 roku wygłosił wykład w Hochschule für Musik w Düsseldorfie na temat organów i muzyki organowej na Górnym Śląsku. W ramach działalności naukowej jest autorem wielu publikacji na temat organów i muzyki organowej. Wielokrotnie wygłaszał odczyty i wykłady na renomowanych konferencjach muzykologicznych. Jest jurorem w konkursach organowych i kompozytorskich.

W. Szymański jest także kompozytorem, autorem utworów organowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych. W tej dziedzinie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 1983 roku za Toccatę na dwa fortepiany i w 1985 roku za Hymn na organy. Jego kompozycje wykonywane były w znaczących ośrodkach muzycznych: Berlinie, Warszawie, Genevie, Turynie, Londynie, Helsinkach, Lahti, Sztokholmie, Pradze, Valencji, Wiedniu. Jest jednym z inicjatorów i dyrektorem artystycznym Mikołowskich Dni Muzyki odbywających się od 1991 roku. W maju 2008 roku został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. W październiku 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Zapis audio koncertu

Włodawa, dn. 2014-08-17
Włodawa, Kodeń, Kostomłoty - Wakacje z włodawskimi organami w tle
Włodawa, dn. 2014-08-01
Warsztaty organowe i koncert - prof. Ireneusz Wyrwa

W piątek 1 sierpnia b.r. we Włodawie grupa studentów klas organów oraz zakładu muzyki kościelnej pod opieką prof. Ireneusza Wyrwy, projektanta szaty brzmieniowej włodawskich organów, spędziła długie godziny ćwiczeniowe, by opanować ten instrument i dać popis swoich możliwości na wieczornym koncercie dla parafian po mszy św. wieczornej. Ów wieczór organowy był podsumowaniem pięciodniowych warsztatów organowych prowadzonych przez prof. Ireneusza Wyrwy w Siedlcach, który skorzystał z zaproszenia ks. Stanisława Dadasa, by część grupy warsztatowej studentów ostatni dzień warsztatowy spędziła we Włodawie dając wieczorem koncert i dzieląc się z mieszkańcami Włodawy efektem swojej pracy.

Organy w Kościele NSJ są jednym z najlepszych instrumentów tej klasy w Diecezji Siedleckiej, który nie tylko może służyć Świętej Liturgii ale również do wykonywania bogatej liczby dzieł wyższej kultury muzycznej minionych epok, czego doświadcza społeczność włodawska podczas trwającego Nadbużańskiego Festiwalu Organowego. Przypomnijmy, iż kolejny koncert już 17 sierpnia w wykonaniu prof. Władysława Szymańskiego, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Źródło www.polesie24.pl

Włodawa, dn. 2014-07-31
Wyjście pielgrzymki na Jasną Górę

Grupa 17 wyruszyła dziś na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Podlaska z Włodawy na Jasną Górę.

struktura struktura
stopka