baner baner
baner
szukaj baner
struktura
Aktualności
struktura
Włodawa, dn. 2014-09-21
Gospel Rain - koncert i warsztaty
Włodawa, dn. 2014-09-20
Małgorzata Trzaskalik - Wyrwa i Ireneusz Wyrwa - recital na cztery ręce

Zapis audio koncertu

Włodawa, dn. 2014-09-07
Koncert Organowy - Gabriela Klauza

Gabriela Klauza ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, uzyskując dwa dyplomy: w zakresie pedagogiki muzycznej (ze specjalnością chórmistrza) oraz w zakresie instrumentalistyki - w klasie organów nestora organistyki polskiej, prof. Feliksa Rączkowskiego.

Uczestniczyła w kursach mistrzowskiej interpretacji muzyki organowej, prowadzonych prze profesorów: Johanna Wunderlicha, Jean Regnery i Guy Boveta.

Artystka stale koncertuje w kraju i za granicą jako organista-wirtuoz. Występowała w większości krajów Europy oraz w Izraelu. Jest inicjatorką i organizatorem licznych edycji festiwali muzyki instrumentalno-wokalnej oraz wielu koncertów akademickich i okolicznościowych w swoim rodzinnym mieście Lublinie; w wielu miastach Województwa Lubelskiego oraz w Dobrym Mieście k/OLsztyna.

Współpracuje z Filharmonią Lubelską. Jest też konsultantem przy budowie i renowacji organów w polskich ośrodkach kultury muzycznej i sakralnej. W latach 1982-1997 prowadziła klasę organów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego założyła w 1999 roku klasę organów. Jest też autorem i organizatorem nowego kierunku artystycznego w UMCS - "Jazz i muzyka estradowa". Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Organowej, Sakralnej i Improwizacji na Wydziale Artystycznym UMCS. Za swoją działalność artystyczną oraz upowszechnianie kultury została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina w roku 2000, a w roku 2005 - medalem "Lumen Mundi" Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego.

Zapis audio koncertu

Włodawa, dn. 2014-08-28
OBÓZ LETNI - ZAKOPANE - WADOWICE - ZATOR - KRAKÓW
Włodawa, dn. 2014-08-24
Koncert Trio Lublin Baroque

Trio Lublin Baroque powstało w 1994 r. Jest unikalną na terenie Lublina formacją wykonującą muzykę XVII i XVIII wieku. Już inauguracyjny koncert zespołu, prezentujący kompozycje M. Marais i J. B. de Boismortier, odsłonił przed słuchaczami fascynujący świat utworów dotychczas w Lublinie nie wykonywanych. Skupienie uwagi na muzyce europejskiego baroku i wczesnego klasycyzmu, jej stylowej różnorodności i rozmaitych praktykach wykonawczych, pozwoliło zespołowi uczestniczyć w cyklu "Le Concert des Nations", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua. Od 1995 r. Trio bierze udział w kolejnych festiwalach "Lublin - Muzyka, Zabytki, Plastyka" i "Tempus Paschale", a także uczestniczy w koncertach, organizowanych przez Filharmonię Lubelską. Zespół zaprezentował dwa programy monograficzne, związane z rocznicami urodzin J.S. Bacha i J.J. Quantza oraz koncert "Pod jedną koroną" z okazji 300 rocznicy unii polsko-saskiej. Trio często bierze udział w galowych koncertach okolicznościowych, organizowanych przez Kościół, władze samorządowe oraz instytucje w zabytkach Lublina i regionu.

Trio Lublin Baroque występuje w składzie: Lech Szost (flet), Maria Błaszczak-Szost (wiolonczela) i Jolanta Skorek-Münch (szpinet barokowy według J.H. Silbermanna, ca. 1767). W poszczególnych koncertach zespołu, w przypadku powiększenia składu, występowali także inni muzycy lubelskiej filharmonii. Warto podkreślić, że Maria Błaszczak-Szost jest od dwudziestu pięciu lat koncertmistrzem wiolonczel Filharmonii Lubelskiej, a Lech Szost należy do czołówki polskich flecistów. Oboje łączą grę w Lublin Baroque z pracą w orkiestrze Filharmonii. Także Jolanta Skorek-Műnch prowadzi aktywną działalność koncertową, pracując jednocześnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i UMCS.

Zapis audio koncertu

Włodawa, dn. 2014-08-18
Koncert organowy - Prof. AM dr hab. Władysław Szymański

W latach 1975-78 studiował muzykologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w latach 1978-83 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz na Wydziale Teorii Muzyki. W tej samej uczelni ukończył także Podyplomowe Studium da kapelmistrzów orkiestr dętych. Doskonalił się na mistrzowskich kursach gry organowej u prof. F. Peetersa w Belgii i prof. L. Rooga w Austrii. Od 1985 roku wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach. W 2001 roku w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił z wyróżnieniem pracę doktorską o konstrukcji zabytkowych organów Górnego Śląska.

Jako koncertujący organista występował poza Polską w Austrii, Czechach, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczach, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech. Nagrywał dla radia i telewizji. Nagrał dwie płyty CD na zabytkowych, XIX wiecznych organach bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. W 2003 roku wygłosił wykład w Hochschule für Musik w Düsseldorfie na temat organów i muzyki organowej na Górnym Śląsku. W ramach działalności naukowej jest autorem wielu publikacji na temat organów i muzyki organowej. Wielokrotnie wygłaszał odczyty i wykłady na renomowanych konferencjach muzykologicznych. Jest jurorem w konkursach organowych i kompozytorskich.

W. Szymański jest także kompozytorem, autorem utworów organowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych. W tej dziedzinie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 1983 roku za Toccatę na dwa fortepiany i w 1985 roku za Hymn na organy. Jego kompozycje wykonywane były w znaczących ośrodkach muzycznych: Berlinie, Warszawie, Genevie, Turynie, Londynie, Helsinkach, Lahti, Sztokholmie, Pradze, Valencji, Wiedniu. Jest jednym z inicjatorów i dyrektorem artystycznym Mikołowskich Dni Muzyki odbywających się od 1991 roku. W maju 2008 roku został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. W październiku 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Zapis audio koncertu

-1--2-3-4-5-6-7-...-Następna
struktura struktura
stopka