baner baner
baner
szukaj baner
struktura
Poradnia Rodzinna
struktura
Włodawa, dn. 2017-09-21

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA

  1. Konferencje dla narzeczonych - II Niedziela Miesiąca, godz. 1130
  2. Rozmowy indywidualne - III i IV Niedziela Miesiąca (od godz. 1000 do 1400)

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku

W każdą I Niedzielę Miesiąca
1030 - spotkanie w sali
1130 - Msza św.

W wakacje - Dni Skupienia nie odbywają się!

"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" /A.de Saint-Exupery/

Każda miłość międzyludzka dobrze i szlachetnie pojęta, ma swoje oparcie w Bogu, który jest Najwyższą Miłością.

Pragnąc zrozumieć prawdziwą miłość należy przeczytać 1Kor 13, 4-8.13, przemyśleć i odnieść do siebie. Każdy młody człowiek przygotowujący się do dojrzałego życia powinien odpowiedzieć sobie, czy jestem zdolny taką miłość o której mówi Św. Paweł w liście do Koryntian, ofiarować swojemu współmałżonkowi i swojej rodzinie?

Aby świadomie przygotować się do sakramentu małżeństwa należy wspólnie przemyśleć wiele tematów, aby dobrze poznać osobę z którą "chcę być, zanim Bóg nas nie rozłączy":

  • miłość w małżeństwie
  • sakrament małżeństwa
  • odpowiedzialne rodzicielstwo
  • antykoncepcja
  • zabijanie dzieci nienarodzonych
  • religijne wychowanie dzieci
  • moja religijność
  • i wiele innych problemów...

W trakcie spotkań w Katolickiej Poradni Rodzinnej, obejmujących bezpośrednie przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, spróbujemy porozmawiać i wspólnie spojrzeć na małżeństwo i rodzinę w świetle nauki Kościoła.

Chrystus związek małżeński między ochrzczonymi wyniósł do godności Sakramentu.

Małżonkowie przez ten Sakrament spotykają się z Chrystusem, który łączy ich ściśle ze sobą i Kościołem oraz ubogaca łaską Boża, wysłużoną Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem.

Zostają konsekrowani, czyli specjalnie poświęceni przez Ducha Świętego do wypełniania zadań swego stanu, zwłaszcza do zadań rodzicielskich tj. do wzajemnej miłości oraz urodzenia i wychowania potomstwa.

-1--
struktura struktura
stopka