baner baner
baner
szukaj baner
struktura
Klub Sportowy "Brzózki"
struktura

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "Brzózki" Włodawa

Siedziba Klubu:
PL 22-200 Włodawa, ul. Chełmska 20
tel./fax. 0-82 572 40 61

obejmuje terenem działania:
miasto Włodawa i Gminy: Włodawa, Wyryki, Hanna i Sławatycze

Opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich działaczy oraz pomocy parafian i sympatyków. Swoje zadania statutowe realizuje we współdziałaniu z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie oraz Akcją Katolicką, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Radą Duszpasterską, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Parafialny Klub Sportowy "BRZÓZKI" Włodawa jest stowarzyszeniem i działa zgodnie: z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113, z późn. zm.), z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późn. zm.) i własnym statutem.


Na zebraniu członków Parafialnego Klubu Sportowego "Brzózki" Włodawa w dniu 10.XII.2000 roku wybrano:
 • Członkowie zarządu: Ks. Józef Brzozowski - prezes
 • Sławomir Lorenc - sekretarz
 • Ryszard Nilipiuk
Członkowie komisji rewizyjnej:
 • Elżbieta Berthelsen
 • Andrzej Kubak
 • Leszek Bajuk
Celem Klubu jest:

 1. propagowanie i umacnianie zdrowych chrześcijańskich zasad współzawodnictwa,
 2. budzenie i umacnianie więzi rodzinnych prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za środowisko i własną parafię,
 3. stwarzanie okazji i warunków dzieciom, młodzieży i starszym do czynnego uczestnictwa w sporcie, kulturze i modlitwie,
 4. planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości parafii oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu,
 5. angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 6. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Diecezji Siedleckiej, lokalnego samorządu terytorialnego i poza nim,
 7. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 8. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Na zebraniu członków Parafialnego Klubu Sportowego "Brzózki" Włodawa w dniu 10.XII.2000 roku wybrano:

członków zarządu:
 • Ks. Józef Brzozowski - prezes
 • Sławomir Lorenc - sekretarz
 • Ryszard Nilipiuk
członków komisji rewizyjnej:
 • Elżbieta Berthelsen
 • Andrzej Kubak
 • Leszek Bajuk
-1--
struktura struktura
stopka